Privatlivspolitik

Indsamling og opbevaring af persondata

Jeg indsamler og opbevarer ingen persondataer. Jeg skriver ikke journaler ved telefonsamtaler. Ved “face to face” samtaler, tager jeg notater, der bliver destrueret ved forløbets ophør.

ETIK

Som MPF Psykoterapeut og medlem af Dansk Psykoterapeut Forening er jeg underlagt foreningens etiske regler.

 

De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed.

Overholder medlemmerne ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af foreningens Etikudvalg.

  • Den pårørendes fortrolighed skal altid overholdes
  • Jeg har tavshedspligt
  • Jeg møder pårørende med respekt, i øjenhøjde, med tillid og professionalisme

Underretnings- og afværgepligt

Der kan være tilfælde, hvor jeg som rådgiveren har pligt til at ophæve fortroligheden samt tavshedspligten. Det sker jf. straffelovens §253 om afværgepligt og servicelovens §154 om underretningspligt, hvis jeg bliver bekendt med at en person er i livsfare eller at et barn udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb. I disse tilfælde kan jeg også være forpligtet til at videregive relevante persondata til de rette myndigheder.