Samtale-terapi

 

Samtale-terapi kan hjælpe dig igennem det, der gør ondt, blokeringer og destruktive mønstre. Du bliver bedre rustet til at være i og klare de udfordringer, livet byder dig.

 

Gang på gang oplever jeg, hvordan terapi kan medføre positive forandringer og forbedringer i menneskers liv, uanset hvad de bokser med, stort som småt. Jeg vil glæde mig til også at hjælpe dig videre i livet.

 

Forståelse, øget indsigt og mental sundhed

Det kan både handle om dig og dine relationer. Ofte handler det om stress, sorg, angst eller krise udløst af fx. det at være pårørende til en ægtefælle eller et familiemedlem, der er blevet syg. Problematikker som medfører, at du udfordres på en måde, der over tid kan udløse både fysiske- og psykiske symptomer, hvis ikke du lærer at afgrænse dig og prioritere et frirum.​

Relationen mellem klienten og terapeuten er afgørende for udbyttet af terapien. Som psykoterapeut og rådgiver tager jeg hovedsageligt udgangspunkt i den humanistiske og klientcentrerede tilgang. Det betyder i praksis at terapeutens anerkendelse, empati og kontakt skaber forudsætningen for udvikling og realisering af dine indre potentialer. I personcentrede rådgivning og psykoterapi er du den bedste ekspert på din egen indre verden.

 

Det er min opgave, som personcentreret rådgiver og terapeut, at skabe en tryg relation, som sætter dig i stand til at genopdage og udnytte dine indre ressourcer.

 

En terapeutisk samtale er en mulighed for at skabe øget forståelse for dig selv, dine tanke- og handlemønstre og derved en mulig for at skabe forandring og udvikling.

Samtalen kan tage udgangspunkt i et konkret problem, eller udfordring, men kan også være en lejlighed til at stoppe op og reflektere over dit liv og din retning.

 

Jeg arbejder også ofte på tværs af de forskellige teoriretninger og metoder jeg er uddannet i, afhængig af den konkrete problemstilling du kommer med, og hvad vi bliver enige om passer til dig. Det vil altid være samarbejdet, og relationen mellem dig som klient og mig som terapeut, der er i fokus og ikke en bestemt teknik eller metode.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening MPF: det medfører, at jeg er underlagt deres etiske bestemmelser og tavshedspligt. Gennem løbende evaluering, supervision og feedback fra kolleger og relevante fagfolk sikrer jeg kvaliteten i mit arbejde.

Du kan bruge terapi, når noget i din tilværelse ikke er, som du ønsker, det skal være. Noget kan du klare med hjælp fra familie og venner, men mere vedvarende ændringer i tanke og handling kan kræve hjælp fra en uddannet terapeut, som ikke part har i hverken dig eller udfordringen.

​Det kan således både handle om dig selv og dine relationer.

 

Ofte handler det om stress, sorg, angst eller krise udløst af, fx det at være pårørende til en ægtefælle eller et familiemedlem, der er blevet syg.

Det kan også handle om at være involveret som pårørende i svære situationer, ​hvis man er tæt på én, der er udfordret af langvarig sygdom. Der kan være problematikker, som gør, at man udfordres på en måde, der over tid kan udløse tristhed og depression, hvis ikke man lærer at afgrænse sig og prioritere et frirum.​

Inden den første session er det en god idé at tænke over, hvad du gerne vil tale om. Når du så sidder i stolen, kan det være, at der er noget andet der fylder og som trænger sig på. Vi tager altid udgangspunkt i det, du har brug for at tale om i situationen.

 

Nogle gange kan man som klient tænke: ”Jeg aner ikke, hvad vi skal tale om denne gang.” Og så viser erfaringen mig, at der altid dukker noget op, som du får glæde af at tale om alligevel.

Nogle gange vil jeg bede dig tænke over noget specifikt, træne nogle ting, vi har talt om, eller spørge om du har lyst til at skrive ned, hvad det er, der fylder i dit liv.

Sessionerne varer typisk 30-60 min. for en telefonsamtale, og 60 eller 90 min. når du kommer i klinikken. Det er ofte mest gavnligt, at vi taler sammen regelmæssigt.

 

Psykoterapi er ikke et quick fix, det er et langt, sejt træk og et samarbejde mellem klient og terapeut. Enkelte gange kan en klient dog have glæde af en enkelt session eller to for at få lettet sit hjerte.

Psykoterapi bringer forandring i dit liv ved at hjælpe dig med at opdage og etablere nye måder at se og være i verden på. Ofte slutter behandlingen, når disse nye mønstre er fast etableret som en vane. Denne proces kan, i tilfælde, strække sig over flere måneder.

Vi aftaler tid fra gang til gang, og du kan naturligvis stoppe forløbet når som helst.

Mine priser afhænger blandt andet af, om du ønsker individuel terapi, parterapi eller en anden form for terapi. Derudover afhænger din samlede pris også af, hvor mange gange vi skal mødes.

Kunne du tænke dig på forhånd at vide, hvor meget det vil koste at gå hos en psykoterapeut som mig, så er du velkommen til at kontakte mig til en snak om dine udfordringer og behov.​

 • Du oplever stor håbløshed og afmagt
 • Du oplever stor sorg grundet tab i dit liv
 • Du føler irritation og vrede over din situation
 • Du har en person i dit liv med udfordringer på grund af sygdom
 • Du føler dig stresset og har svært ved at finde ro og få luft i det daglige
 • Du er meget i tvivl om livet og føler ikke, at du ved hvilken vej du skal gå
 • Du oplever stor angst, som hæmmer dig i din hverdag
 • Du oplever en form for livskrise
 • Du har brug for et rum, hvor du er i fokus og du kan tale frit
 • Du isolerer dig
 • Du “begraver” dig i arbejde
 • Du bagatelliserer din situation
 • Du vælger at tie stille
 • Du dulmer uro med alkohol, piller etc.
 • Du spiller helt
 • Du træffer forhastede beslutninger
NÅR FORANDRING OG TAB
ER BLEVET ET VILKÅR

Du kan hjælpe dig selv ved bevidst at søge et rum, hvor du har mulighed for at sige alt det, som du ikke kan få sagt i din relation.

 

Du kan hos mig undersøge situationen, og det der fylder, fordomsfrit og uden at skulle tage hensyn. Det giver kræfter til den situation, som du måske ikke kan ændre så meget på nu og her.

Individuel terapi – At være pårørende

PÅRØRENDE KAN OFTE OPLEVE:

 • Skyld og skam
 • Sorg, tristhed og ensomhed
 • Tab af identitet og nærvær
 • Fornægtelse eller afmagt
 • Ændrede roller og relationer
 • Bekymring for fremtiden


MEN OGSÅ …

 • En glæde ved at være på giversiden i forhold til personen med demens
 • Stolthed over at kunne varetage rollen som omsorgsgiver
 • Positiv bekræftelse og styrket selvfølelse som god omsorgsgiver

FORSKELLEN PÅ EN
PSYKOLOG OG
EN PSYKOTERAPEUT

En psykolog har en fem- årig teoretisk universitetsuddannelse og må kalde sig Cand. Psyk. En psykolog har ikke nødvendigvis psykoterapeutisk tillægsuddannelse, og har ikke nødvendigvis selv gået i terapi.

 

En psykoterapeut har en privat, fire- årig uddannelse, der indebærer egen terapi og supervision. Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, men vælger du en psykoterapeut, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), er du sikker på, at vedkommende har en godkendt fire- årig uddannelse, samt solid erhvervserfaring indenfor arbejde med mennesker, og at vedkommende følger foreningens etiske regler. 

 

Både psykologer og psykoterapeuter kan behandle klienter, mennesker med ”ondt i livet,” angst, depression, stress, spiseforstyrrelser og parforholdsproblematikker. 

 

Alvorlige psykiatriske tilstande som svær depression, psykiatriske diagnoser som border-line og andre personlighedsforstyrrelser samt psykotiske tilstande skal behandles hos en psykiater, dette kræver en henvisning fra en læge.

Pårørende er den bedste medicin. Når pårørende får støtte, bliver hørt og får håb, hjælper det både den, der er syg, og den pårørende.

Læs Anneke Baerends-Dappers artikel om det at være pårørende til et menneske med en demenssygdom her.
• Anneke Baerends-Dappers, Psykolog og specialist i gerontospykologi